Reumatologija

Reumatologija

Reumatska oboljenja utiču na humani mišićno-skeletni sistem (zglobovi, kosti, kičma, ali i mišići, vezovi, tetive), a ponekad čak mogu da utiču i na druge ljudske organe. Možemo ih podeliti na nekoliko osnovnih grupa, od kojih su najčešći i poznati reumatoidni artritis i psorijaza.

Mnogi ljudi misle da je reumatoidni artritis bolest zglobova, ali u stvari to nije tačno. To je bolest imunog sistema čoveka kod koje imunološki sistem napada zglobove, nepovratno oštećuje i uzrokuje hronični bol.

U sklopu reumatološko fizijatrijske ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapisjke postupke i zahvate i to:

 • Specijalistički pregled reumatologa
 • Specijalistički pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Ultrazvuk dečijih kukova
 • Ultrazvuk struktura lokomotornog aparata
 • Kolor doppler u reumatologiji
 • Osteodenzitometrija
 • Lečenje upale zglobova
 • Blokade
 • Punkcija zglobova po kontrolom ultrazvuka.
 • Biopsija i patohistološka analiza mišića.
 • Hirurški zahvati.

Terapija – lečenje boli i drugih ortopedskih bolesti.