Pulmologija

Pulmologija

Pulmonologija je medicinska specijalnost koja se bavi istraživanjem, dijagnozom, prevencijom i lečenjem plućnih bolesti i poremećaja respiratornog sistema, posebno donjeg respiratornog trakta, bolesti parijetalne pleure i medijastinuma.

Akutne bolesti mogu biti veoma ozbiljne bolesti respiratornog sistema, praćene dispnejom, krvarenjem u respiratornom traktu i drugim komplikacijama. To su naročito bronhitis i pneumonija. Što se tiče hroničnih infekcija, pulmonologija je glavna specijalnost koja se bavi tuberkulozom.

Neinfektivne bolesti koje se ispituju i tretiraju pulmonologijom najčešće su bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća, plućna trombo-embolija kao i tumori pluća koji pripadaju najčešćim bolestima karcinoma. Pulmonologija takođe ispituje neke kongenitalne bolesti.

U sklopu pulmološke ambulante radi se subspecijalistička obrada bolesti pluća, te po dobijenim nalazima ordinira adekvatna terapija.

U sklopu pulmološke ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

  • Subspecijalistički pulmološki pregled pacijenta.
  • Bavimo se konsultacijama za rendgen i CT slike.
  • Spirometrijski test, impulsna oksimetrija itd.
  • Ultrazvuk grudnog koša, pleure, te eventualne i dr.torakalne patologije.
  • Kolor doppler gore navedenih struktura kao i pulmonalne arterije.
  • Spirometrija
  • Ergo-spirometrija (spirometrija u opterećenju)
  • Konzilijarni pregled i mišljenje pulmolog, kardiolog, alergolog, otorinolaringolog, radiolog, specijalist nuklearne medicine, onkolog.
  • Terapija – lečenje plućnih bolesti.