Opšta praksa

Opšta praksa

Nudimo drugačiji pristup zasnovan na profesionalnom nivou nege. Cilj nam je da sa našim klijentima izgradimo odnos zasnovan na poverenju i poštovanju. Razuman pristup od strane doktora često je efikasniji tretman od najsavremenijih instrumenata, koji su vam takođe dostupni u našem domu zdravlja. Visok standard naše medicinske nege potvrđuje činjenica da porodica domova zdravlja Medicus Universlis stalno raste.

Služba opšte medicine predstavlja najistaknutiji segment primarne zdravstvene zaštite. Osnovna delatnost opšte medicine je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita svih populacionih grupa od 18 godina, pa naviše, bez obzira na vrstu poremaćaja zdravlja, kao i rad na promociji zdravlja i prevenciji oboljenja unutar Doma Zdravlja i na terenu u kućnim posetama.

Istraživanja su pokazala da se više od 80 posto svih zdravstvenih problema reši na nivou opšte medicine.

U dogovoru sa lekarima svih specijalnosti, lekari opšte prakse brinu o zdravlju pojedinca i društva.

Bez redova i bez čekanja zakažite pregled u našem Domu zdravlja, izaberite Vašeg lekara koji će u svakom trenutku znati Vaše zdravstveno stanje, pratiti promene izazvane spoljnim uticajima i genetskim nasleđem.

Javite nam se, obavite besplatne telefonske konsultacije sa lekarom opšte medicine.

Vrste pregleda koje se obavljaju:

 • Pregledi dece i odraslih
 • Dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih, nezaraznih i zaraznih bolesti
 • Hronične nezarazne bolesti i njihovo praćenje
 • Preglede lekara opšte medicine sa EKG-om
 • Odstranjivanje krpelja
 • Inhalacija
 • Davanje intramuskularne i intravenske terapije
 • Nutricionista – individualni plan ishrane dece i odraslih
 • Kućne posete
 • Sistematski pregledi zaposlenih
 • Savetovalište
 • Besplatne telefonske konsultacije vezane za vaše trenutne tegobe
 • Slanje na adekvatne laboratorijske pretrage
 • Upućivanje specijalistima različitih oblasti