Neurologija

Neurologija

Neurologija je medicinska specijalnost koja se bavi proučavanjem poremećaja i bolesti nervnog sistema. Ona se bavi dijagnozom i lečenjem svih bolesti centralnog, perifernog i autonomnog nervnog sistema. Neurologija je blisko povezana sa psihijatrijom i internim lekovima, ali i sa pedijatrom.

U sklopu neurološke ambulante u mogućnosti smo učiniti sofisticiranu neurološku obradu, te po dobijenim nalazima ordinirati adekvatnu terapiju. Naglasak je na savremenoj funkcionalnoj (metaboličkoj) dijagnostici Parkinsonove bolesti, demencija, tumora i bolesti krvnih žila mozga, te lečenju neuroloških bolesti. U sklopu neurološke ambulante moguće je učiniti sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

  • Specijalistički neurološki pregled pacijenta.
  • Ultrazvučna analiza različitih regija.
  • Kolor doppler karotida.
  • EEG
  • Kolor doppler VB sliva.
  • Transkranijalni kolor doppler (TCCD).
  • Konzilijarni pregled i mišljenje neurolog, neurohirurg, neuroradiolog, specijalista nuklearne medicine, onkolog, psiholog, psihijatar
  • Terapija – lečenje pacijenta