Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnozom i nehirurškim terapijskim tretmanom srčanih bolesti. Naša usluga uključuje dijagnozu urođenih srčanih defekata, ishemijskih bolesti srca, srčanih problema i drugih bolesti srca.

Naš tim specijalista za kardiologiju pruža kompleksnu negu na visokom nivou. Za ispitivanje pacijenata posedujemo poseban ultrazvučni uređaj omogućava dijagnozu urođenih i stečenih srčanih oboljenja bilo koje vrste.

U sklopu kardiološke ambulante može se uraditi kompletna neinvazivna subspecijalistička obrada srca, te po dobijenim nalazima ordinirati adekvatna terapija. U sklopu kardiološke ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

 • Subpecijalistički kardiološki pregled pacijenta
 • EKG snimanje srca (12 kanalni)
 • ECHO (Ultrazvuk srca s kolor dopplerom)
 • STRES ECHO (Ultrazvuk srca s kolor doplerom nakon opterećenja
 • Tkivni kolor doppler miokarda
 • EGROMETRIJA (egrobicikl)
 • Farmakološki testovi opterećenja srca
 • Holter EKG-a (24-časovni EKG-a monitoring)
 • Holter za arterijski pritisak (monitoring krvnog pritiska u 24 sata)
 • Konzilijarni pregled i mišljenje kardiolog, invazivni kardiolog, specijalist nuklearne medicine i kardiohirurg
 • Terapija lečenje visokog krvnog pritiska i drugih bolesti srca