Gastroenterologija

Gastroenterologija

Medicus Universalis nudi gastroenterološki pregled i lečenje poremećaja digestivnog sistema za decu i odrasle. Ova disciplina se bavi prevencijom, dijagnozom i lečenjem gastroenteroloških poremećaja, oboljenja jetre i poremećaja u ishrani. Najčešći problemi sa kojima se susreću  gastroenterolozi su ponavljajući bolovi u stomaku, konstipacija, celiakija, ulcerozni kolitis i Kronova bolest.

Možete obaviti sledeće preglede:

  • Gastroenterološki pregled sa ultrazvukom
  • Gastroskopija
  • Kolonoskopija
  • Rektorkopija
  • Uzimanje histopatološkog materijala
  • Pomenute dijagnostičke procedure možemo uraditi i u anesteziji.